Kõik postitused

 • 7. klassid: “Kuidas ümbritsev keskkond meid positiivselt/negatiivselt mõjutab?”

  7. klasside projektipäevade teemaks oli, kuidas meid ümbritsevad inimesed ja linnaruum meid hästi või halvasti mõjutavad. Vaatasime PÖFF-il Islandi värsket noortefilmi „Ilusad olendid“, mis rääkis neljast poisist, kes olid pärit probleemsetest peredest. Ilma heade eeskujudeta tuli neil kokku puutuda vägivalla, ahistamise, väärkohtlemise ja narkootikumidega. Filmi järel oli kohtumine külalisega justiitsministeeriumist, kes tutvustas meile, milliste probleemidega…

 • 8a ja 8d klass: “Lasteõigused”

  Projektinädala esimesel päeval oli klassidel 8.a ja 8.d ülesandeks vaadata kinos Islandil valminud filmi nimega “Ilusad Olendid”, mis käsitles igat sorti väärkohtlemist ja meelemürkide (suits, alkohol, narkootikumid, jne.) tarvitamist laste seas. Projektinädala teisel päeval oli klassidel ülesandeks koostada plakateid, esitlusi, jms. 8.a õpilaste esitlused olid laste õigustest ja kohustustest. 8.d õpilased aga valisid erinevad teemad…

 • 8b ja 8c klass: “Maailmaharidus päevad”

  Projektipäevad algasid esmaspäeval kinoskäiguga, kui käisime vaatamas filmi ,,Emalik’’. Film rääkis 14 aastasest tütarlapsest, kes jäi ootamatult rasedaks ning kuidas see muutis täielikult tema elu. Film tundus päris realistlik, oli inimesi kellele meeldis see film, või siis pani paljugi mõtlema, mis võib noore inimesega juhtuda, kui ta peab varases nooruses hakkama lapse eest hoolitsema. Aga…

 • 9. klassid: “Keskkond”

  Maailmahariduspäevade peamine eesmärk oli äratada laste teadlikkust keskkonnateemadest ja panna neid mõtlema oma panusele maailma olukorra parandamisel.  Esmaspäeval vaatasid õpilased maailmakool.ee poolt pakutavaid filme “Aitäh vihma eest” ja “Madaliku lapsed” seejärel mõeldi ühiselt gruppides küsimusi, mis puudutavad inimeste igapäevast keskkonnakäitumist. Küsimused pidid panema inimesi mõtlema, kui keskkonnasõbralikud ja -teadlikud nad on.  Teisipäeval õpilased küsitlesid erinevaid…

 • 10. klassid: “Põgenikest lapsed ja noored”

  10. klasside maailmahariduspäevade keskseks teemaks olid põgenikest lapsed ja noored. 14.11. tegime sissejuhatuse teemasse, arutlesime maailmahariduse tähenduse üle ning milliste erinevate ühiskonnakriisidega lapsed ja noored tänapäeva maailmas kokku puutuvad. Külas käis Eesti Pagulasabi keskus projektiga, mille eesmärgiks on kasvatada Eesti kooliõpilaste teadlikkust (sund)rände põhjustest ning väljakutsetest, mida pagulane ja rändetaustaga inimene uues riigis kohanedes ja…

 • 11. klassid: “Erinevate kriiside koosesinemine ja vastastikune mõju”

  Erinevad kriisid mida käsitleti olid: Kliimakriis . Toidukriis . Majanduskriis. Tervisekriis.  14.11. „Kliima eile, täna ja homme.“  Siim Veski geograaf Taltech   Tunnis arutleti kliima üle. Et teada, kuidas muutub kliima tulevikus, peame me tuginema minevikus toimunud kliimasündmustele. Sai vaadata ja uurida Rõuge Suurjärve põhjast võetud puursüdamikku. 48 õpilast jaotati 6-liikmelistesse rühmadesse. Iga rühm otsis üles mõne kriisikolde maailmas ja uuris lähemalt, millised…