Erinevad kriisid mida käsitleti olid: Kliimakriis . Toidukriis . Majanduskriis. Tervisekriis.  14.11. „Kliima eile, täna ja homme.“  Siim Veski geograaf Taltech   Tunnis arutleti kliima üle. Et teada, kuidas muutub kliima tulevikus, peame me tuginema minevikus toimunud kliimasündmustele. Sai vaadata ja uurida Rõuge Suurjärve põhjast võetud puursüdamikku. 48 õpilast jaotati 6-liikmelistesse rühmadesse. Iga rühm otsis üles mõne kriisikolde maailmas ja uuris lähemalt, millised kriisid neis koos eksisteerivad. Millised on kriiside lahendamise tulevikulahendused. Ettekanded: Mageveekriis Indias. Jeemeni kriis. Tervisekriis Aafrikas. Tervisekriis Hiinas. Madagaskari toidukriis. Tervisekriis ja selle mõju. Kliimakriis. Majanduskriis.

15.11. Coca-Cola Plaza  „Mis maa see on?“ USA 2022 (Balti esilinastus) DOC@Just. Maailmas on kõik omavahel seotud. Looduse ilu ja tasakaal on hämmastav: kõik on justkui paigas, aga see kõik on paraku väga habras. Loodus ja erinevad liigid on jõudnud oma eksistentsi piirini.

See, mis tundub meile nii iseenesestmõistetav, ei pruugi seda olla tulevikus. Loodushoid on meie selle sajandi kõige suurem väljakutse ning kui me sellega ei tegele, võivad tagajärjed olla väga kurvad. Visuaalselt võimas ja mõtlemapanev dokumentaalfilm näitab meile, mis saab siis, kui looduse imeline, aga habras tasakaal läheb paigast ning kui tagasiteed mittehoolimisest enam olla ei pruugi. 

16.11. Tervisekriis. Inimese üheks põhivajaduseks on toit. Iga õpilane tegi enda tavapärase päeva menüü. Menüüd tuli analüüsida ja võrrelda kaaslase omaga. Kui erinevates maailma piirkondades on inimestel toidupuudus, siis selle kõrval võib esineda ka mitmesuguseid söömishäireid.

Õpilased koostasid 4-liikmelistes rühmades neist ettekanded.  Täname geograaf Siim Veskit Taltechist huvitava ettekande eest ning meie kooli õpetajaid Katrin Nääri ja Andre Rodenit juhendamise eest!  

Loe veel:

Viimati lisatud postitused: