10. klasside maailmahariduspäevade keskseks teemaks olid põgenikest lapsed ja noored. 14.11. tegime sissejuhatuse teemasse, arutlesime maailmahariduse tähenduse üle ning milliste erinevate ühiskonnakriisidega lapsed ja noored tänapäeva maailmas kokku puutuvad. Külas käis Eesti Pagulasabi keskus projektiga, mille eesmärgiks on kasvatada Eesti kooliõpilaste teadlikkust (sund)rände põhjustest ning väljakutsetest, mida pagulane ja rändetaustaga inimene uues riigis kohanedes ja lõimudes kogeb.  Koos mängiti “Teemantsaart”, millele järgnes samas klassiruumis arutelu rändest, kohanemisest ja lõimumisest.

15.11. Valmistusid õpilased ÜRO peaassamblee õppesimulatsiooniks. Samuti vaadati filmi “Õppetunnid”. Filmi keskmes oli 17-aastane Kafia, somaali põgenik, kes õpib ungari keelt. Ükskõik kui keerulisena see keel tundub inimesele, kes ei ole ungarlane, on see tegelikult tüdruku kõige lihtsam õppetund. Kafia põgenes Somaaliast, et vältida sunnitud abielu, mis oli tema isa sooviks. Filmis põrkuvad erinevad kultuurid ning Kafia seisab silmitsi mitmete valikutega. Iga õpilane kirjutas filmi põhjal arutleva filmianalüüsi.

16.11. Viisime läbi ÜRO peaassamblee õppesimulatsiooni eesmärgiga vastu võtta resolutsioon “Põgenikest noorte ja laste toetamine” (majanduslik, esmased vajadused, hariduslik, poliitiline, meditsiin, vaimne,  jne). Õppesimulatsioon algas avakõnega, toimus töö riikides, komisjonides, peaassambleele tutvustati erinevaid välja töötatud resolutsioonipunkte järgnesid küsimused, hääletamine ning pidulik resolutsiooni allkirjastamine ja ettelugemine. Kõik õppesimulatsioonil osalejad etendasid rolli oma riigi poliitikutena.

Väga paljudel noortel ei ole selliseid võimalusi nagu minul.

Tahaksin ka ise rohkem aidata.

Riikidevaheline koostöö ja läbisaamine on oluline.

Töö ÜRO-s ei ole lihtne. Tuleb mõelda laiemalt ning arvestada olemasolevaid ressursse. Meeldis kuulata erinevaid arvamusi, huvitav oli laiemalt mõelda.

Loe veel:

Viimati lisatud postitused: