Maailmaharidus Kuristikus

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis on maailmahariduse teemadega tegeletud juba mitmeid aastaid. Siin on võimalik tutvuda sellega, mis aastate jooksul tehtud. 

Maailmahariduse nädal 22.-26. november 2021  ränne ja pagulus 

Eesmärgiks on 9.-12. klassi õpilastele tutvustada erinevate tegevuste ja arutelude kaudu rände ja pagulusega seonduvaid teemasid.  

Miks inimesed rändavad? Paguluse põhjused? Rände ja pagulusega seonduvad mõisted. Rände ja paguluse mõjud üksikisikutele, riikidele ja maailmale tervikule. Sallivus – kuidas multikultuurses maailmas koos sõbralikult ja edukalt elada. 

Karmen ja Erin Itaalias projektis “Siamo sulla stessa barca” (Me kõik oleme samas paadis)  Õpilased jagasid oma kogemust gümnasistidele. Lingilt avaneb kokkuvõte projektist, mille kogemust jagati.

https://www.kuristiku.ee/uudised/2021-10/me-koik-oleme-samas-paadis

12. klassidele käis Eesti pagulasabi viimas läbi diskussiooni “Mina eestlane” Oma kogemust jagasid erinevaid teid pidi Eestisse elama asunud noored. 

Maailmahariduse nädal 2020 ÜRO kestva arengu eesmärkide tutvustamine

Toimus 23.-27.novebril klassijuhtaja, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, kunstiõpetuse ja eesti keele tundide ajal. Kaasati kogu koolipere. 

Klassidele viidi läbi ÜRO kestva arengu eesmärke tutvustavad infotunnid, vaadati temaatilisi dokumentaalfilme, viidi läbi arutelusid, joonistati koomikseid, tutvuti MONDO näitusega, kirjutati teemale vastavaid esseesid ning nädala lõpus toimusid klassidele teemakohased mälumängud.

Maailmahariduse nädal “Maailmaharidus: laste õigused ja haridus” 2018 

2018. aasta maailmahariduse nädala sihtgrupiks olid 6.-12. klassid. Lähemalt tutvuti laste õiguste ja haridusega. 

  • 6. klassid tutvuvad inimõigustega ja saavad moodustada lasteõiguste teemalise koomiksi.  
  • 7. ja 8. klassid keskenduvad tunnis täpsemalt inimõiguste, lapstööjõu ja hariduse kättesaadavuse küsimustele. Maailmakooli filmikogust lapstööjõu küsimust tutvustavat filmi, valikus: “Asjade lugu”, “Banana split” või “Jõuluvana töötuba”. Pärast filmi koostavad probleemipuu, et paremini mõista süstemaatilisi probleeme, mis antud olukordi tekitavad.  
  • 9. klassidele MTÜ Mondo töötuba inimõiguste teemal.
  • 10. klassid vaatasid lasteõiguste ja hariduse teemalist filmi Maailmahariduse filmikogust, valikus oli “Jõuluvana töötuba” või “Koolitades maailma”. Sellele järgnes nähtud probleemi analüüs ning arutelu põhjustest ning võimalikest lahendustest.
  • 12 klassidel käis külas International Organisation of Migration Estonia töötajate poolt külalistund, kus spetsialistid tutvustasid rände, eriti varjupaiga valdkonnaga seotud laste olukorda, õigusi ja kohustusi.
  • Gümnaasium: õppesimulatsioon “Lapsed, haridus ja õigus: rahvusvaheline olukord põhihariduse saamisel, selle takistused ja põhjused” 3.12.2018  

Koolisöökla pakkus 3.-7.12 haridusteemalises simulatsioonis osavõtvate riikide (Brasiilia, Suurbritannia, Ghana, Afganistani, Rumeenia, Nigeeria, Jaapan, Kambodža, Myanmar, USA, Peruu,  Eesti, Soome ja Indoneesia) rahvusköökidest inspireeritud roogasid kõikidele õpilastele. 5. klassid valmistasid ajaloo  tundides nende riikide rahvuskööki ja -kombeid tutvustavad plakatid, millega sai tutvuda kogu koolipere.  

Õpilased tõid välja, et nad said uusi teadmisi nii lasteõiguste kui teiste riikide kohta ning näevad maailma teise pilguga. Hindavad Eestis pakutavaid võimalusi rohkem, aga ka mõistavad, miks ühes või teises riigis on õpilastel keerulisem jõuda hea hariduseni.  Teemakohane menüü ja õpilaste lugusid tutvustavad plakatid seintel aitasid vahetundide ajal tulla tavapäraste tegevuste kõrvalt maailmahariduse lainele ja mõelda teiste riikide õpilaste elude peale ja sellele, kuidas mina saan nende tulevikku mõjutada. 

Maailmaharidusnädala 2018 galerii​​​​​​​

Õppesimulatsioon “Lapsed, haridus ja õigus: rahvusvaheline olukord põhihariduse saamisel, selle takistused ja põhjused” 3.12.2018  

Maailmahariduse nädal 2015 “Kultuuri eri palged ühe taeva all”

16.-20. november 2015 toimus Tallinna Kuristiku Koolis teist korda maailmahariduse nädal. Sel korral oli teemaks „Kultuuri eri palged ühe taeva all“. Ürituse eesmärgiks oli maailma kultuuride ja rahvuste tutvustamise kaudu arendada õpilastes sallivust. Rõhk oli silmaringi laiendamisel ja kultuuridest ühisosade esile toomisel. Kui me teame rohkem, siis väheneb hirm tundmatu ees ja suureneb üksteise mõistmine ja sallivus. 

Maailmahariduse nädala raames rääkisid 8.-12. klasside õpilastele oma kultuurist erinevate rahvuste esindajad (prantslane, sloveenlane, venelane, türklane, araablane). Põnevad külalised saime kooli tänu MTÜ Mondole, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Tallinna Ülikoolile. Lisaks vaadati filmi, mis käsitles pagulaste rännet Euroopasse. Olulist rolli mängis õpilaste aktiivne osalemine uute teadmiste omandamisel ning kinnistamisel (plakatite tegemine, arutelud, viktoriin). Klassitundides rühmatöödena valminud maailma riike tutvustavate plakatitega oli võimalik kõigil tutvuda, et siis uute teadmiste põhjal KAHOOT-viktoriinis osaleda. 

Maailmahariduse nädalal olid sööklas erinevate rahvaste toidud – valik tehti meie kooli õpilaste rahvuslikku koosseisu arvestades. Nädala jooksul sai maitsta Hispaania, Itaalia, Poola, Inglismaa ja Venemaa kokakunsti näiteid. Vahetundide ajal sai koolipere kooliraadiost kuulata muusikat maailma erinevatest paikadest. 

Maailmahariduse nädal äratas õpilastes huvi ja laiendas nende silmaringi. Lisaks oli maailmahariduse nädal hea võimalus arendada õpilaste üldpädevusi ja lõimida paljusid õppeaineid.