Rubriik: Gümnaasium

 • 10. klassid: “Põgenikest lapsed ja noored”

  10. klasside maailmahariduspäevade keskseks teemaks olid põgenikest lapsed ja noored. 14.11. tegime sissejuhatuse teemasse, arutlesime maailmahariduse tähenduse üle ning milliste erinevate ühiskonnakriisidega lapsed ja noored tänapäeva maailmas kokku puutuvad. Külas käis Eesti Pagulasabi keskus projektiga, mille eesmärgiks on kasvatada Eesti kooliõpilaste teadlikkust (sund)rände põhjustest ning väljakutsetest, mida pagulane ja rändetaustaga inimene uues riigis kohanedes ja lõimudes kogeb.  Koos mängiti “Teemantsaart”, millele järgnes samas klassiruumis arutelu rändest, kohanemisest ja lõimumisest.

  15.11. Valmistusid õpilased ÜRO peaassamblee õppesimulatsiooniks. Samuti vaadati filmi “Õppetunnid”. Filmi keskmes oli 17-aastane Kafia, somaali põgenik, kes õpib ungari keelt. Ükskõik kui keerulisena see keel tundub inimesele, kes ei ole ungarlane, on see tegelikult tüdruku kõige lihtsam õppetund. Kafia põgenes Somaaliast, et vältida sunnitud abielu, mis oli tema isa sooviks. Filmis põrkuvad erinevad kultuurid ning Kafia seisab silmitsi mitmete valikutega. Iga õpilane kirjutas filmi põhjal arutleva filmianalüüsi.

  16.11. Viisime läbi ÜRO peaassamblee õppesimulatsiooni eesmärgiga vastu võtta resolutsioon “Põgenikest noorte ja laste toetamine” (majanduslik, esmased vajadused, hariduslik, poliitiline, meditsiin, vaimne,  jne). Õppesimulatsioon algas avakõnega, toimus töö riikides, komisjonides, peaassambleele tutvustati erinevaid välja töötatud resolutsioonipunkte järgnesid küsimused, hääletamine ning pidulik resolutsiooni allkirjastamine ja ettelugemine. Kõik õppesimulatsioonil osalejad etendasid rolli oma riigi poliitikutena.

  Väga paljudel noortel ei ole selliseid võimalusi nagu minul.

  Tahaksin ka ise rohkem aidata.

  Riikidevaheline koostöö ja läbisaamine on oluline.

  Töö ÜRO-s ei ole lihtne. Tuleb mõelda laiemalt ning arvestada olemasolevaid ressursse. Meeldis kuulata erinevaid arvamusi, huvitav oli laiemalt mõelda.

 • 11. klassid: “Erinevate kriiside koosesinemine ja vastastikune mõju”

  Erinevad kriisid mida käsitleti olid: Kliimakriis . Toidukriis . Majanduskriis. Tervisekriis.  14.11. „Kliima eile, täna ja homme.“  Siim Veski geograaf Taltech   Tunnis arutleti kliima üle. Et teada, kuidas muutub kliima tulevikus, peame me tuginema minevikus toimunud kliimasündmustele. Sai vaadata ja uurida Rõuge Suurjärve põhjast võetud puursüdamikku. 48 õpilast jaotati 6-liikmelistesse rühmadesse. Iga rühm otsis üles mõne kriisikolde maailmas ja uuris lähemalt, millised kriisid neis koos eksisteerivad. Millised on kriiside lahendamise tulevikulahendused. Ettekanded: Mageveekriis Indias. Jeemeni kriis. Tervisekriis Aafrikas. Tervisekriis Hiinas. Madagaskari toidukriis. Tervisekriis ja selle mõju. Kliimakriis. Majanduskriis.

  15.11. Coca-Cola Plaza  „Mis maa see on?“ USA 2022 (Balti esilinastus) DOC@Just. Maailmas on kõik omavahel seotud. Looduse ilu ja tasakaal on hämmastav: kõik on justkui paigas, aga see kõik on paraku väga habras. Loodus ja erinevad liigid on jõudnud oma eksistentsi piirini.

  See, mis tundub meile nii iseenesestmõistetav, ei pruugi seda olla tulevikus. Loodushoid on meie selle sajandi kõige suurem väljakutse ning kui me sellega ei tegele, võivad tagajärjed olla väga kurvad. Visuaalselt võimas ja mõtlemapanev dokumentaalfilm näitab meile, mis saab siis, kui looduse imeline, aga habras tasakaal läheb paigast ning kui tagasiteed mittehoolimisest enam olla ei pruugi. 

  16.11. Tervisekriis. Inimese üheks põhivajaduseks on toit. Iga õpilane tegi enda tavapärase päeva menüü. Menüüd tuli analüüsida ja võrrelda kaaslase omaga. Kui erinevates maailma piirkondades on inimestel toidupuudus, siis selle kõrval võib esineda ka mitmesuguseid söömishäireid.

  Õpilased koostasid 4-liikmelistes rühmades neist ettekanded.  Täname geograaf Siim Veskit Taltechist huvitava ettekande eest ning meie kooli õpetajaid Katrin Nääri ja Andre Rodenit juhendamise eest!  

 • 12. klassid: “Maailma noored kriiside keskel”

  12. klasside maailmahariduspäevade eesmärgiks oli erinevate tegevuste kaudu saada aimu, milliste kriisidega peavad maailma noored praegusel ajal toime tulema ja kuidas kriisid neid mõjutavad. Samuti anda teadmisi, kuidas kriisidega toime tulla ja kuidas saaks noored ise panustada kriiside ennetamisse ning lahendamisse. 

  Esmaspäev algas maailmahariduse teema tutvustamise ja ülevaate andmisega, mis tegevused ees ootamas on. Seejärel toimus BINGO „Noored kriiside keskel“, mille käigus pidid rühmad kirja panema 16 kriisi, mis hetkel maailmas noori mõjutavad. Päeva teises pooles vaadati Rokhsareh Ghame Maghami dokumentaalfilmi „Sonita“ ja lõpuks tehti valmis delegaatide nimesildid ÜRO simulatsiooni jaoks. 

  Teisipäeval algasid põhjalikumad ettevalmistused ÜRO simulatsiooni jaoks (moodustati riikide esindused ja otsiti vajalikku infot). Päeva teises pooles käisid Laura Hütt ja Laura Kiviselg Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuurist õpilastele tutvustamas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalusi. Jagati palju kasulikku infot. 

  Kolmapäev oli maailmahariduspäevade tipphetk, sest siis toimus ÜRO simulatsioon (ÜRO peaassamblee istungjärk teemal „Laste ja noorte vaesus maailmas“). Tänu Euroopa Komisjoni Eesti esindusele saime oma simulatsiooni korraldada Euroopa Elamuskeskuse ruumides. Kolm tundi väldanud töö tulemusel, mille jooksul toimus töö inglise keeles, suutsid riikide esindajad jõuda kokkuleppele kuues punktis, mille abil on võimalik hakata laste ja noorte vaesust maailmas vähendama ning vaesuses elavate noorte olukorda parandama. 

  Noorte mõtteid: 

  „Projektipäevad arendasid silmaringi ja andsid ülevaadet maailma eri kohtades olevast olukorrast seotud laste vaesusega. Oli tore teiste grupiliikmetega arutada teemasid ja kokku panna oma materjalid ühtseks tervikuks. Euroopa majas olevad tegevused olid arendavad.“ 

  „Väga meeldis see teema, millest kolm päeva arutlesime. ÜRO simulatsioon oli huvitav ja ühe korraga sain sealt piisavalt kogemust ja emotsioone.“

  „Kõige rohkem meeldis bingo, sest see tõi mu maa peale, sain aru, et minu enda elus polegi nii suured probleemid, kui mõnel teisel minu eakaaslasel.“ 

Loe postitusi ka teistest kooliastmetest: