Rubriik: II kooliaste

 • 4. klassid: “Kiusamine, selle ennetamine ja käitumine kiusamise korral”

  Esimesel päeval kohtusime külalisega, kes rääkis enda kogemustest sellel teemal, vestlesime õpilastega ja nende kokkupuutest kiusamisega, tegime teste. Vaatasime filmi “Väike ime”, toimus arutelu.

  Teisel päeval analüüsisime kiusamissituatsioone, täitsime töölehti, vaatasime filmi “Kõige karmimad kutid”, toimus arutelu. Läksime kiusamise teemaga rohkem sügavuti. Toimusid arutlused, täitsime töölehti, õppisime ära millised on erinevad kiusamise liigid ja mängisime teemakohaseid mänge. Üks suurimaid eesmärke oli, et klass muutuks omavahel lähedasemaks ja klassisisene kiusamine väheneks. Arutasime läbi ka suurimad kiusamisega seotud mured just meie enda klassis ning panime ennast teiste olukorda. 4.c klass külastas Paepealse raamatukogu, kus tutvustati  kiusamisteemalisi raamatuid. Alati ei ole kiusaja halb laps, vaid tal endal on mingi probleem ja enda enesetunnet püüab ta tõsta teisi kiusates.

  Kolmandal päeval tegime kokkuvõtteid.  4.b koostas plakati õpitud mõistetest, käitumisprobleemidest, kiusamise ennetamisest, hoolivusest ja juhistest, kuidas käituda kiusamise korral. 4.a valmistas kleepsu, 4.c joonistas võtetest käekujulise skeemi. 4.b  esitas rühmades erinevaid kiusamissituatsioone ja nende lahendusi.

           Projektipäevadel omandasid lapsed uusi mõisteid, analüüsisid erinevaid kiusamissituatsioone ja õppisid võtteid, mida kasutada kiusamise puhul.

  Tõdesime, et hoolimatus viib kiusamiseni.

 • 5. klassid: “Maailm läbi laste silmade”

  Meie lennu projektipäevade alateemadeks olid: kiusamine, toidu-, kliima-, vee-, tervisekriisid, lapstööjõud, leinaga toimetulek, suhted perekonnaga.

  Esmaspäeval oli teemaks “Kiusamine”. Viisime läbi erinevate kiusamissituatsioonidega rollimängud. 5a, 5b ja 5c klassi õpilaste vahel moodustati segarühmad ja see õpilastele tegelikult väga meeldis. Tagasiside sellisele rühmamoodustamisele oli väga positiivne. Õpilastele jagati erinevad kiusamise stsenaariumid, millele nad leidsid rühmasiseselt lahendused ja mängisid need läbi. Kõikidel rühmaliikmetel oli mininäidendis ülesanne ja lahendus oli kõigi jaoks positiivne. Kõikide rühmade etteasted toimusid koolivõimlas. Õpilased esinemiste ajal olid häbelikud, et esinemisjulgust peab kindlasti veel harjutama.

  Teisipäeval tegutsesime igaüks oma klassides ja klassikaaslastega. Vaatasime eelnevalt videoklippe erinevatest probleemidest: vee-, tervise-, toidukriisist, lapstööjõu kasutamisest, küberkiusamisest ja kiusamisest koolis ning klassis. Seejärel õpilased koostasid loosiga saadud probleemist probleemipuud, kus pidid leidma saadud probleemi põhjuseid ja nimetama tekkinud tagajärgi. Probleemipuud said väga sisukad ja pärast nende valmimist sai iga rühm oma tööd ka teistele esitada.

  Kolmapäeval toimus esialgu eneseanalüüsi täitmine, kus õpilased said reflekteerida oma eelmise päeva tegevusi ning seejärel suundus kogu lend vaatama laste- ja noortefilmi „Naljahammas“, mis rääkis leinaga toimetulekust ja suhetest perekonnaga. Filmis oli sees ka projektipäevadel käsitletud koolikiusamine, mida õpilased oma tagasisides ka mainisid. Iga klassi õpilane kirjutas ka klassijuhataja poolt loodud padlet.com lehele postitusena oma mõtteid filmist.

  Õpilaste eneseanalüüsidest võib järeldada, et nad said palju uusi kogemusi ja tore oli lugeda, mida nad nende päevade jooksul õppisid. Näiteks meeldis paljudele, et sai suhelda õpilastega, kellega varem pole rääkinud, õppisid oma lennukaaslaseid paremini tundma. Positiivne oli ka see, et tunnistati oma puudujääke ja osati nimetada tegevusi, mida nad saaks järgmine kord paremini teha. Tagasiside filmi kohta oli äärmusest äärmusesse. Oli neid, kellele film väga meeldis ja kes leidis enda jaoks sealt olulise sügava mõtte. Aga oli ka neid õpilasi, kelle jaoks oli film igav ja nad ei mõistnud selle filmi sisu. Õnneks osa neist õpilastest vähemalt leidis, et peategelase rolli mänginud näitleja tegi seda väga hästi. Et siiski leiti ka mitte põneva filmi vaatamisest midagi head. Meie klassijuhatajatena leiame, et projektipäevad õnnestusid ja me liigume jõudsalt ühiste eesmärkide täitmise suunas.

 • 6. klassid: “Tervislikud eluviisid ja head suhted nii klassiruumis kui kübermaailmas” 

  Esmaspäeval alustasime päeva KEAT (Kaitse end ja aita teist) projekti loenguga auditooriumis, kus osalesid kõik 6ndad klassid. Loeng käsitles küberkiusu ja internetiohutuse teemat. Tegelesime küberkiusu teemadega klassiruumis, vaatasime e- tundi “Mis toimub veebis kiusajaga ja mida tunneb kiusatav?” ning täitsime tunniga seoses olevaid töölehti

  Seejärel vaatasime ühte päris lugu ERR lehelt Ringvaate alt, kus üks inimene rääkis oma küberkiusu kogemusest. Arutlesime klassiga neil teemadel ja panime kirja oma klassi reeglid, kuidas vältida küberkiusamist. Päeva lõpuks käis klassidega kohtumas ja tutvumas õppejuht Annike Soodla.

  Teisipäeval oli teemaks tervislikud eluviisid ja fookusesse võtsime noorte hulgas populaarsed e- sigaretid. Teema sissejuhatuseks vaatasime TV3 saate Laser lõiku e- sigarettidest. Lisaks vaatasime veel ka AK uudistes mõni päev varem eetris olnud uudistelõiku e-sigrettide tarvitamise suurest levikust koolinoorte seas. Peale seda jätkus töö kolme liikmelistes rühmades. Asusime koostama rühmatöödena informatiivseid suuri plakateid, mida saaksid pärast ka teised koolikaaslased lugeda ja seega saaks tõsta meie kooli õpilaste teadlikkust e-sigarettide koostisosade ning kahjulikkuse kohta.

  Kolmapäeva alustasime päeva matemaatika ülesannetega, mis olid inspireeritud eilsest e-sigarettide teemast (seotud suitsetamise statistika ja haigestumisega vähki).  Seejärel tegelesime koolikiusamise ja heade suhetega klassiruumis. Vaatasime Kiusamisvaba kooli poolt tehtud e-tundi “Kuidas mina ise saan seista kiusule vastu” . Päeva lõpuks saabusid meile kooli külla mängulist tundi läbi viima Kiusamisest vabaks projekti inimesed. Nendega koos tegime mõned lõbusad grupimängud ja rääkisime emotsioonidest.

Loe postitusi ka teistest kooliastmetest: