Esimesel päeval kohtusime külalisega, kes rääkis enda kogemustest sellel teemal, vestlesime õpilastega ja nende kokkupuutest kiusamisega, tegime teste. Vaatasime filmi “Väike ime”, toimus arutelu.

Teisel päeval analüüsisime kiusamissituatsioone, täitsime töölehti, vaatasime filmi “Kõige karmimad kutid”, toimus arutelu. Läksime kiusamise teemaga rohkem sügavuti. Toimusid arutlused, täitsime töölehti, õppisime ära millised on erinevad kiusamise liigid ja mängisime teemakohaseid mänge. Üks suurimaid eesmärke oli, et klass muutuks omavahel lähedasemaks ja klassisisene kiusamine väheneks. Arutasime läbi ka suurimad kiusamisega seotud mured just meie enda klassis ning panime ennast teiste olukorda. 4.c klass külastas Paepealse raamatukogu, kus tutvustati  kiusamisteemalisi raamatuid. Alati ei ole kiusaja halb laps, vaid tal endal on mingi probleem ja enda enesetunnet püüab ta tõsta teisi kiusates.

Kolmandal päeval tegime kokkuvõtteid.  4.b koostas plakati õpitud mõistetest, käitumisprobleemidest, kiusamise ennetamisest, hoolivusest ja juhistest, kuidas käituda kiusamise korral. 4.a valmistas kleepsu, 4.c joonistas võtetest käekujulise skeemi. 4.b  esitas rühmades erinevaid kiusamissituatsioone ja nende lahendusi.

         Projektipäevadel omandasid lapsed uusi mõisteid, analüüsisid erinevaid kiusamissituatsioone ja õppisid võtteid, mida kasutada kiusamise puhul.

Tõdesime, et hoolimatus viib kiusamiseni.

Loe veel:

Viimati lisatud postitused: