Meie lennu projektipäevade alateemadeks olid: kiusamine, toidu-, kliima-, vee-, tervisekriisid, lapstööjõud, leinaga toimetulek, suhted perekonnaga.

Esmaspäeval oli teemaks “Kiusamine”. Viisime läbi erinevate kiusamissituatsioonidega rollimängud. 5a, 5b ja 5c klassi õpilaste vahel moodustati segarühmad ja see õpilastele tegelikult väga meeldis. Tagasiside sellisele rühmamoodustamisele oli väga positiivne. Õpilastele jagati erinevad kiusamise stsenaariumid, millele nad leidsid rühmasiseselt lahendused ja mängisid need läbi. Kõikidel rühmaliikmetel oli mininäidendis ülesanne ja lahendus oli kõigi jaoks positiivne. Kõikide rühmade etteasted toimusid koolivõimlas. Õpilased esinemiste ajal olid häbelikud, et esinemisjulgust peab kindlasti veel harjutama.

Teisipäeval tegutsesime igaüks oma klassides ja klassikaaslastega. Vaatasime eelnevalt videoklippe erinevatest probleemidest: vee-, tervise-, toidukriisist, lapstööjõu kasutamisest, küberkiusamisest ja kiusamisest koolis ning klassis. Seejärel õpilased koostasid loosiga saadud probleemist probleemipuud, kus pidid leidma saadud probleemi põhjuseid ja nimetama tekkinud tagajärgi. Probleemipuud said väga sisukad ja pärast nende valmimist sai iga rühm oma tööd ka teistele esitada.

Kolmapäeval toimus esialgu eneseanalüüsi täitmine, kus õpilased said reflekteerida oma eelmise päeva tegevusi ning seejärel suundus kogu lend vaatama laste- ja noortefilmi „Naljahammas“, mis rääkis leinaga toimetulekust ja suhetest perekonnaga. Filmis oli sees ka projektipäevadel käsitletud koolikiusamine, mida õpilased oma tagasisides ka mainisid. Iga klassi õpilane kirjutas ka klassijuhataja poolt loodud padlet.com lehele postitusena oma mõtteid filmist.

Õpilaste eneseanalüüsidest võib järeldada, et nad said palju uusi kogemusi ja tore oli lugeda, mida nad nende päevade jooksul õppisid. Näiteks meeldis paljudele, et sai suhelda õpilastega, kellega varem pole rääkinud, õppisid oma lennukaaslaseid paremini tundma. Positiivne oli ka see, et tunnistati oma puudujääke ja osati nimetada tegevusi, mida nad saaks järgmine kord paremini teha. Tagasiside filmi kohta oli äärmusest äärmusesse. Oli neid, kellele film väga meeldis ja kes leidis enda jaoks sealt olulise sügava mõtte. Aga oli ka neid õpilasi, kelle jaoks oli film igav ja nad ei mõistnud selle filmi sisu. Õnneks osa neist õpilastest vähemalt leidis, et peategelase rolli mänginud näitleja tegi seda väga hästi. Et siiski leiti ka mitte põneva filmi vaatamisest midagi head. Meie klassijuhatajatena leiame, et projektipäevad õnnestusid ja me liigume jõudsalt ühiste eesmärkide täitmise suunas.

Loe veel:

Viimati lisatud postitused: